Vui lòng nhập thông tin
Mã khách hàng:   
     

Tháng
Năm
Tiêu thụ (m3)
Tổng tiền (đ)
TT Thanh toán
Không có dữ liệu