ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

Khách hàng vui lòng truy cập vào website của Công ty : hdwinvoice.com.vn  Sau đó nhấn chuột vào Hóa đơn điện tử để truy cập Website  chăm sóc khách hàng. 

Để xem, in và tải được Hóa đơn điện tử, Khách hàng cần phải có tài khoản người dùng để đăng nhập.
Muốn có tài khoản người dùng phải Đăng ký (chỉ đăng ký 1 lần duy nhất).
Sau khi sử dụng trình duyệt chuyển đến địa chỉ http://hdwinvoice.com.vn

 
Người dùng nhắp liên kết  ở góc trên bên phải màn hình sẽ xuất hiện màn hình Đăng ký người dùng như sau:
 
 * Trường hợp 1: Đã biết (nhớ) Mã khách hàng

 • Tại vùng Mã khách hàng: Nhập Mã khách hàng.
 • Tại vùng Tên đăng nhập: Nhập tên đăng nhập người dùng.
 • Tại vùng Mật khẩu: Nhập vào mật khẩu
 • Tài vùng Nhập lại mật khẩu: Nhập vào mật khẩu vừa nhập
 • Nhắp nút lệnh   

Ví dụ:
 
Nếu đăng ký thành công sẽ xuất hiện Hộp thông báo

 

Khi đó phần mềm tự động đăng nhập với tên người dùng vừa mới đăng ký, được thể hiện như sau:

 

* Trường hợp 2: Không biết (nhớ) Mã khách hàng
Nhắp chuột vào  ở phía dưới màn hình
Khi đó xuất hiện panel cần bổ sung thông tin để Tìm kiếm khách hàng như sau:


 

 • Tại vùng Xí nghiệp, Khách hàng thuộc xí nghiệp nào thì chọn Xí nghiệp đó. (bắt buộc phải chọn 1 Xí nghiệp)
 • Tại vùng Tên Khách hàng: Nhập Tên khách hàng cần tìm (có thể bỏ trống). 
 • Tại vùng Số điện thoại: Nhập vào Số điện thoại cần tìm (có thể bỏ trống)
 • Tại vùng Tên đường phố: Nhập vào Tên đường phố cần tìm (có thể bỏ trống)
 • Tại vùng Nhập mã xác thực bên cạnh, nếu mã xác thực khó đọc có thể nhắp nút lệnh  để tạo mã xác thực khác để nhập.
 • Nhắp nút lệnh   


Ví dụ:


 Nhắp chuột vào vị trí bất kỳ trong dòng kết quả, khi đó dòng sẽ đổi màu và sẽ điền Mã khách hàng lên vùng Mã khách hàng ở phía trên


 Tiếp tục như với Trường hợp 1