THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

- Căn cứ nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

Căn cứ thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài Chính, Bộ Xây Dựng, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháo xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại các khu đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2620/TTr-STC ngày 18/10/2016

Công ty Cổ phần Kinh Doanh Nước sạch Hải Dương xin thông báo giá bán nước sạch cho các đối tượng sử dụng nước sạch thực hiện từ ngày 01/01/2017 như sau:

1. Giá bán nước sạch cho đối tượng là hộ gia đình sử dụng vào mục đích sinh hoạt:

TT Mức sử dụng nước sinh hoạt của hộ dân cư khu vực đô thị (m3/tháng/hộ) Giá bán nước từ 01/01/2017 (đồng/m3)
1 Mức 10 m3 đầu tiên  7.900
2 Từ trên 10 m3 đến 20 m3 10.000
3 Từ trên 20 m3 đến 30 m3 12.000
4 Trên 30m3 16.000
TTMức sử dụng nước sinh hoạt của hộ dân cư khu vực nông th (m3/tháng/hộ) 
1Mức 10 m3 đầu tiên 7.700 
2Từ trên 10 m3 đến 20 m3 10.000 
3Từ trên 20 m3 đến 30 m3 11.000 
4Trên 30m3 12.500
  Đồng hồ tổng(cho các xã nông thôn) 3.600
Giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại phí và giá dịch vụ thoát nước.

2. Giá bán nước sạch cho các đối tượng là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

TTĐối tượng sử dụngGiá bán nước từ 01/01/2017 (đồng/m3)
1

Đơn vị hành chính sự nghiệp

Bao gồm: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang

12.000
2

Đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh

Bao gồm: đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng, nước bán xe téc, các đối tượng không thuộc mục 3 và mục 5

14.500
3

Đơn vị kinh doanh dịch vụ

Bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, tắm nóng lạnh, bể bơi, rửa xe

18.000

Giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại phí và giá dịch vụ thoát nước. 

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương kính báo và trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!