CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 10, đường Hồng Quang, TP Hải Dương

THÔNG BÁO

V/v Áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước

Kính gửi:  Quý khách hàng

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương (HADUWACO) kính gửi đến Quý khách hàng cùng gia đình lời chúc sức khỏe và xin chân thành cám ơn Quý khách đã hợp tác với Công ty trong thời gian qua.

Thực hiện Thông tư số 32 ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 25/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định sô 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông báo số 687/TB-CT ngày 19/02/2019 của Cục thuế tỉnh Hải Dương V/v chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền nước. Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trân trọng kính thông báo đến Quý khách hàng: Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương sẽ chính thức sử dụng hình thức hóa đơn điện tử (HĐĐT) thay cho hình thức hóa đơn tự in dạng giấy hiện nay trong thanh toán tiền nước trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc thanh toán tiền nước khi áp dụng HĐĐT được thực hiện như sau:

v  Đối với việc thanh toán tiền nước bằng tiền mặt tại các quầy thu tiền nước của Công ty, Quý khách sẽ nhận được Biên nhận thanh toán trực tiếp từ nhân viên thu ngân sau khi thanh toán.

v  Đối với việc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua hệ thống Ngân hàng hoặc Kho bạc nhà nước, đề nghị Quý khách chủ động làm thủ tục thanh toán sau khi nhận được Giấy báo thanh toán tiền nước trên Website http://hdwinvoice.com.vn.  Công ty chấp nhận tất cả các dạng chứng từ thu tiền do Ngân hàng và Kho bạc ban hành để ghi nhận thanh toán tiền nước của Quý khách hàng.

v  Thanh toán bằng hình thức nhờ thu qua hệ thống Ngân hàng vẫn thực hiện như trước đây.

v  Sau khi đã thanh toán, hóa đơn tiền nước của Quý khách sẽ được lưu trữ dưới dạng điện tử (thời hạn lưu trữ 10 năm theo quy định của Luật Kế toán).

Quý khách có nhu cầu đăng ký tài khoản sử dụng để tra cứu thông tin hóa đơn, kính đề nghị truy cập và làm theo hướng dẫn trên Website http://hdwinvoice.com.vn.

Để biết thêm chi tiết về Hóa đơn điện tử, xin liên hệ trực tiếp với nhân viên thu ngân tại các quầy thu hoặc vui lòng gọi đến số điện thoại liên hệ trên Biên nhận thanh toán hoặc truy cập Website http://hdwinvoice.com.vn để được tư vấn và giải đáp kịp thời.

  Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương kính mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng để phục vụ ngày càng tốt hơn. 

  Trân trọng cảm ơn !