GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

       Tên viết tắt: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG
       Tên giao dịch tiếng Anh: HAI DUONG Water Joint Stock Company 
       Tên viết tắt tiếng Anh: HADUWACO
       Trụ sở chính: Số 10 Đường Hồng Quang, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
       Điện thoại: 02203.841517
       Đường dây nóng: 02203.841517
 
       Fax: 02203.859010 
       Website: http://hdwaco.com.vn