Hiện nay công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đã liên kết trực tuyến được với 4 ngân hàng