CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG

ĐỊA CHỈ: SỐ 10 ĐƯỜNG HỒNG QUANG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, TP HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

Điện thoại: 0220.3840380-0220.3841517     Fax: 0220.3859010

 

Mọi ý kiến, thắc mắc về dịch vụ cấp nước và đăng ký hệ thống cấp nước xin khách hàng liên hệ 

TT tiếp nhận thông tin chung: 0220.3840012

1. Chi nhánh KDNS số 1

- Khu vực huyện Cẩm Giàng: 0220.3786466

2 Chi nhánh KDNS số 2

- Khu vực huyện Kim Thành: 0220.3720471

- Khu vực huyện Kinh Môn: 0220.3826840

3. Chi nhánh KDNS số 3

- Khu vực huyện Ninh Giang: 0220.3767100

4. Chi nhánh KDNS số 4

- Khu vùc thị xã Chí Linh: 0220.3587757

- Khu vực xã Đồng Lạc: 0220.3599099

- Khu vực Phường Phả Lại: 0220.3880588

5. Chi nhánh KDNS số 5: Các phường trên địa bàn TPHD 0220.3848629

6. Chi nhánh KDNS số 6

- Khu vực huyện Gia Lộc: 0220.3610252

- Khu vực huyện Tứ Kỳ: 0220.3745252

7. Chi nh¸nh KDNS số 7

- Khu vùc HuyÖn Thanh Hà: 0220.3812828

8. Chi nhánh KDNS số 8

- Thị trấn Minh Tân, Phú Thứ, xã Tân Dân, Duy Tân, Hoành Sơn: 0220.3821369

9. Chi nhánh KDNS số 9

- Huyện Thanh Miện: 0220.3739252

10. Chi nhánh KDNS số 10

- Khu vực huyện Bình Giang: 0220.3774364

10. Chi nhánh KDNS số 11

- Khu vực huyện Nam Sách: 0220.3575717

11. Chi nhánh Quản lý đồng hồ

- Khu vực TPHD: 0220.3857378

12. Chi nhánh Quản lý tiêu thụ sản phẩm

- Thu tiền nước trên địa bàn TPHD: 0220.3863162

Dịch vụ nước uống tinh lọc Merry

ĐT: 0220.3891408 Di Động: 0913356108                                                      

Điện thoại: 061 3843316 – 061 3943655
Fax: 061. 3847149
Email: capnuocdongnai@dowaco.vnCÔNG TY CỔ PHẨN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 48 Đường Cách mạng tháng 8 – P.Quyết Thắng - TP.Biên Hòa- Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061 3843316 – 061 3943655
Fax: 061. 3847149
Email: capnuocdongnai@d