CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN NƯỚC

      Nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng sử dụng nước có thể thanh toán tiền nước theo nhiều hình thức giao dịch. Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương xin thông báo các hình thức thanh toán tại các Chi nhánh trực thuộc của Công ty như sau:

v  Đối với việc thanh toán tiền nước bằng tiền mặt tại các quầy thu tiền nước của Công ty, Quý khách sẽ nhận được Biên nhận thanh toán trực tiếp từ nhân viên thu ngân sau khi thanh toán.

v  Đối với việc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua hệ thống Ngân hàng hoặc Kho bạc nhà nước, đề nghị Quý khách chủ động làm thủ tục thanh toán sau khi nhận được Giấy báo thanh toán tiền nước trên Website http://hdwinvoice.com.vn.  Công ty chấp nhận tất cả các dạng chứng từ thu tiền do Ngân hàng và Kho bạc ban hành để ghi nhận thanh toán tiền nước của Quý khách hàng.

v  Thanh toán bằng hình thức nhờ thu qua hệ thống Ngân hàng vẫn thực hiện như trước đây.

v  Sau khi đã thanh toán, hóa đơn tiền nước của Quý khách sẽ được lưu trữ dưới dạng điện tử (thời hạn lưu trữ 10 năm theo quy định của Luật Kế toán).

Quý khách có nhu cầu đăng ký tài khoản sử dụng để tra cứu thông tin hóa đơn, kính đề nghị truy cập và làm theo hướng dẫn trên Website http://hdwinvoice.com.vn.

Để biết thêm chi tiết về Hóa đơn điện tử, xin liên hệ trực tiếp với nhân viên thu ngân tại các quầy thu hoặc vui lòng gọi đến số điện thoại liên hệ trên Biên nhận thanh toán hoặc truy cập Website http://hdwinvoice.com.vn để được tư vấn và giải đáp kịp thời.